Felszólítás a felelősségért

A Felhívás a szerb társadalom állapotát leíró, értékelő hat bevezető bekezdésből és nyolc pontban megfogalmazott követelésből áll.

A bevezető szerint „kevés azt mondani, hogy a szerb társadalom teljes összeomlás előtt van. A pusztulás, ami a haladó rendszer után marad olyan méretű, hogy a következményeivel a jövő nemzedékeinek kell szembenézni.”

– Az erkölcsi hanyatlás, a politikai és a természet szennyezettsége, a kulturális hagyaték tönkretétele és az ízléstelenség dicsőítése az általános korrupcióba süllyedt társadalom megnyilvánulása. Ha az állam, az állami intézmények, a közvagyon, a városok és a természet tönkretételét azonnal meg nem állítják, magának az országnak a megmaradása is, gazdasági, művelődési, népesedési értelemben, megkérdőjeleződik.

Szerbiának nincsen ideje a megosztásokra, a külön pártérdekekre, nincs ideje a határozatlanságra, az elvtelenségre és a következetlenségre.

Az intézmények lepusztítása, kétségbeejtő médiafeltételek, a polgárokra végzett nyomások ellenére, az a véleményünk, hogy Szerbiában az utóbbi hónapokban a polgárok polgári, környezetvédelmi és politikai tudatébredésére került sor, amely jelentős változást hozhat. Úgy véljük, hogy ez a változás a választásokon lehetséges lesz.

Szerbiának nem csak hatalomváltásra van szüksége, hanem az új politikákért való felelősségvállalásra is, amely felkészülten szembeszáll a felgyülemlett problémákkal – áll egyebek mellet a Felhívás bevezetőjében.

Az aláírók, „abban a meggyőződésben, hogy Szerbia polgárai nagy számának akaratát közlik”, a demokratikus ellenzéki pártokhoz és koalíciókhoz nyolc követelést intéztek. Ezek, tömörítve, a következők:

1. Az elkövetkező választásokon és a választási kampány folyamán minden párt és szövetség a saját autentikus politikai programját képviseli, de kötelezően tiszteletben tartva és kiemelve a közös célt – ez pedig a jelenlegi hatalom leváltása.

2. A választási folyamat és a szavazóurnák közös és összehangolt védelme.

3. Az ellenzéki pártok félreérhetetlenül és nyilvánosan vállaljanak kötelezettséget, hogy semmilyen választás előtti együttműködésre és szövetségre nem lépnek azokkal a pártokkal, polgári egyesültekkel és egyénekkel, amelyek közvetlenül, vagy közvetve visszaéltek a legfőbb állami intézményeknek az alkotmánnyal meghatározott illetékességével.

4. A választások minden résztvevője már most vállaljon kötelezettséget, hogy a hatalomváltás után biztosítják az esetleges visszaélések zavartalan kivizsgálását, amelyeket a jelenlegi hatalmi politikai szerveztek nevében vagy érdekében elkövettek és az elkövetők büntetését.

5. A választásokon részt vevő ellenzék garantálja az igazságügy függetlenségét és fenntartás nélkül támogatja minden személy ellen az esetleges büntető eljárás folytatását és bűnvádi felelősségének a megállapítását, akik részt vettek azokban a botrányokban, amelyek lepusztították Szerbiát a haladópártiak tízéves uralma alatt.

6. A hatalomváltás után azonnal, egy külön, a tudomány, a művelődés és a jog területén tekintélyes párton kívüli személyekből álló testület ajánlására, állítsanak le minden vitás projektumot, amelyik veszélyezteti az egészséget, a természetet, a kulturális örökséget és a felépítményt, valamint, hogy eljárásokat indítsanak a jelenlegi hatalom által megvalósított korrupt, jogellenes, egészséget veszélyeztető és művelődésileg vitás projektumok ügyében.

7. A pártok és a koalíciók, a demokratikus és polgári értékek nevében, amelyekért kiállnak, világosan, nyilvánosan és alternatíva nélkül nyilvánítsák ki törekvésüket Szerbia az Európai Uniós tagságra.

8. A pártok és a koalíciók állapodjanak meg egy közös köztársasági elnöki jelölt személyében, aki hozzáértően képviseli a mai, európai Szerbia értékeit, és aki racionálisan és felelősségteljesen képviseli az ország minden polgárának érdekeit, az együttélés, az együttműködés, az országban és a környezetben élő minden nép kölcsönös tisztelete és a megbékélése általános értékeit hirdetve.

A neves közéleti személyek a Felhívás végén felszólítják a szerbiai demokratikus erőket, amelyek az áprilisi választásokon szándékoznak részt venni, hogy „a polgárok előtt nyilvánosan vállaljanak kötelezettséget a felsorolt elvek támogatására”, és ezzel „küldjenek üzenetet, hogy összefogva és elvszerűen reális esély van a rendszer valós és gyökeres megváltoztatására”.